Reglament Cosplay

 

Atenent-se al Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminalment prohibit que els participants utilitzin en la seva actuació armes de foc, de metall i altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a la confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Està prohibit també l’ús d’elements perillosos per a la integritat física de les persones com el material pirotècnic o inflamable. Només es permetran imitacions d’armes de plàstic, cartró i altres material que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic.

 

 

AMB EL SUPORT DE:
Col·laboradors