Bases Voluntaris

Informació general

 • El voluntariat es regeix segons la Llei 45/2015, del 14 d’octubre.
 • En base a aquesta llei, l’àmbit del voluntariat és cultural i d’oci i temps lliure.
 • El voluntariat en l’esdeveniment és a càrrec de l’Associació Aula Manga  (entitat sense ànim de lucre, NIF G-17899584), en base a un acord de col·laboració amb INCATIS SL, empresa organitzadora de l’esdeveniment.
 • Poden ser voluntaries totes aquelles persones que siguin seleccionades, en base a criteris d’igualtat d’oportunitats i no discrimanció que compleixin els següents requisits:
  • Els majors de 16 i menors de 18, aportant autorització signada per els seus progenitors, tutors o representants legals.
  • Els majors de 18 anys.
  • Aquest plaç finalitzarà 15 dies abans de l’esdeveniment, i el formulari quedarà tancat. Qualsevol sol·licitud rebuda passada aquesta data no serà tinguda en compte.
 • Una vegada finalitzat el plaç, es contactarà amb tots els sol·licitants per informar-los si han sigut o no seleccionats.
 • El fet d’haver participat com a voluntari en edicions anterior a l’esdeveniment no garanteix ser seleccionat per a futures edicions, encara que es tindrà en compte.
AMB EL SUPORT DE:
Col·laboradors